Klub Mola Książkowego

Jednym z działań programu „Czytajmy dzieciom, wychowanie przez książkę” jest organizacja przedszkolnego Klubu Mola Książkowego.

Przedszkolacy zapraszają do poobiedniego spotkania przy książce, wszystkich chętnych gości. Każdy gość, który odwiedzi przedszkole, zostawia przedszkolakom kolorową sylwetę książki z zapisanym tytułem oraz swój autograf.

Grupa przedszkolna, która zbierze do końca maja najwięcej takich książeczek i zawiesi je na wskazanej tablicy, uzyska tytuł „MOLA KSIĄŻKOWEGO” oraz nagrodę rzeczową.