LAS, DWA, TRZY – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

,,Krasnale” realizują ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Las, Dwa, Trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”, którego celem jest między innymi: nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania w zgodzie i blisko przyrody.