WIZYTA W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

26 listopada nasza grupa korzystając z zaproszenia mamy Jakuba odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Piszu. Ananaski przywitały się z panem komendantem, następnie wzięły udział w teoretyczno-praktycznych zajęciach dydaktycznych. Sześciolatki poznały najważniejsze  zadania policjantów pracujących w wydziale prewencyjnym                         i kryminalnym. Dzieciaki były zachwycone atrakcjami (zbieranie odcisków palców oraz szukanie śladów                    z wykorzystaniem światła ultrafioletowego) przygotowanymi przez technika kryminalistyki.

Spotkanie wywarło na przedszkolakach ogromne wrażenie, dzieci miały okazję wyrazić swój podziw i wdzięczność dla trudnej pracy policjantów.