JEŻ POZNAJE ŚWIĘTA NARODOWE

Jednym z priorytetów realizowanego projektu „Podróże Jeża ze Zgierza” jest kultywowanie narodowych tradycji. W związku z tym Jeż towarzyszył Nam w uroczystości przedszkolnej z okazji 11 listopada oraz w działaniach, które miało na celu rozbudzanie szacunku do symboli narodowych oraz przywiązania do naszej Ojczyzny – Polski.