Mały Miś i Prawa Dziecka

 

   

W 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka Mały Miś zachęcał nas do przypomnienia podstawowych praw najmłodszych. 20 listopada podczas zajęć „Kropelki” zapoznały się z prawami dziecka, które przybliżyła nam mini-bajeczka napisana przez Misiową Mamę – Anetę Konefał.