DZIEŃ PRAW DZIECKA

       

       

Janusz Korczak już blisko sto lat temu napisał Nie ma dzieci – są ludzie oraz Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […]. Lata dziecięce – to życie rzeczywiste, nie zapowiedź.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych.Obowiązkiem dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi.

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie,
adopcji,
oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
prywatności,
równości.
Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF  było  #GoBlue – akcja polegająca na wykorzystaniu koloru niebieskiego (koloru UNICEF) we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych tego dnia.

Wykorzystanie koloru niebieskiego w obchodach Międzynarodowego  Dnia  Praw Dziecka, połączyło wszystkie dzieci i dorosłych celebrujących ten dzień na świecie. Tego dnia wychowankowie i nauczyciele naszego przedszkola także przyszli ubrani na niebiesko – przyłączyliśmy się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażowali się w globalną akcję  UNICEF #GoBlue.