DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

14 listopada „Ananaski” obchodziły Dzień Czystego Powietrza. Podczas dyskusji podpartej zabawami badawczymi sześciolatki określiły właściwości i przydatność powietrza. Następnie obejrzały animowany film edukacyjny, z którego dowiedziały się jakie zanieczyszczenia każdego dnia wydziela rodzina w przeciętnym gospodarstwie domowym oraz jak zmienić nasze nawyki, aby chronić środowisko naturalne. Dzieci już od najmłodszych lat muszą mieć świadomość, że to w jakim stanie jest powietrze wokół w dużej mierze zależy od nas samych i naszych codziennych wyborów.

„Ananaski” brały również udział w realizacji programu profilaktyki tytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dlań zwyczaje osób palących.