,,AUTOCHODZIKOWY” QUIZ DROGOWY

,,Misie” za pomocą przygotowanego quizu, sprawdziły swoją wiedzę dotyczącą zasad warunkujących ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Celem interaktywnego quizu drogowego było także: zapoznanie dzieci z wybranymi znakami drogowymi, przygotowanie dzieci do praktycznego stosowania wiedzy o ruchu drogowym podczas poruszania się w pobliżu tras komunikacyjnych oraz ciągów pieszych. Podczas zajęć plastycznych przedszkolaki zobrazowały swoją drogę z domu do przedszkola, a przedszkolne auta wykorzystaliśmy do wykonania ,,Bezpiecznej ulicy” 🙂

Działanie w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla dzieci ,,Autochodzik – Gotowi do drogi”.