10. Kap, kap, kap … – kodowanie w rytmie deszczu

Cele ogólne:
– Rozwijanie poczucia rytmu,
– Rozwijanie umiejętności planowania,
– Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,
– Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie).

 

Cele operacyjne:
Dziecko
– Potrafi odczytywać znane mu symbole graficzne,
– Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,
– Chętnie bierze udział w zabawach muzyczno ruchowych,
– Chętnie pracuje w parach lub zespołach.