Podróże Jeża ze Zgierza- ogólnopolski projekt edukacyjny

Projekt „Podróże Jeża ze Zgierza” odnosi się do założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego; w szczególności uwzględnia obszar społeczny i poznawczy rozwoju dzieci; odnosi się również do kierunków polityki oświatowej państwa i priorytetów MEN na rok szkolny 2019/2020, szczególnie do punktu: „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”.

W założeniach projektu, działania nauczyciela wspierają pojawienie się potrzeb społecznych takich jak: potrzeba budowania relacji przyjacielskich, potrzeba współdziałania z innymi ludźmi, potrzeba zdobywania wiedzy o życiu społecznym i uczestniczenia w nim. Dzieci uczą się zasad i norm społecznych, poznają różne sposoby pełnienia tych samych ról, nabywają umiejętność kontaktu i współpracy z różnymi ludźmi w różnych okolicznościach:

  • poszerzanie u naszych wychowanków wiedzy o mieście, w którym żyją i mieszkają, w który chodzą do przedszkola
  • wykorzystywanie różnych form pracy jak: opowiadania utworów, czytanie dzieciom utworów literackich w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów literackich czy tworzenie tekstów literackich przez dzieci
  • organizowanie wielu spacerów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych związanych ze Świętami (spotkania opłatkowe, Jasełka, malowanie pisanek, itp.)
  • organizowanie w salach kącików z symbolami narodowymi, mapą Polski, kąciki poświęcone naszemu miastu, gdzie dzieci rozpoznają zabytki, budynki, osiedla.
  • nawiązanie współpracy z przedszkolami w Polsce, wymiana informacji nt miasta i przedszkola.