Akcja „Szkoła do hymnu”

Ministerstwo Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży zaprosili szkoły i przedszkola do włączenia się w akcję „Szkoła do hymnu” i odśpiewanie
4- zwrotkowego hymnu narodowego w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11. Przedsięwzięcie to, było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy: „Rekord dla Niepodległej”.

 

     

Za włączenie się do akcji „Szkoła do hymnu” otrzymaliśmy podziękowanie od Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskigo:

Szkoła do hymnu