Święta Lipka

               

Święta Lipka to sławne Sanktuarium Maryjne już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. W skład kompleksu klasztornego wchodzi bazylika, krużganki i dom zakonny ojców Jezuitów.

Na kościelny dziedziniec wchodzi się przez barokową bramę z pierwszej połowy XVIII wieku.

W bazylice możemy podziwiać barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721 r.

Na ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Świętolipskiej.