8. W poszukiwaniu darów jesieni

Cele ogólne

·Poszerzenie wiadomości na temat drzew, ich owoców i liści

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Rozpoznaje i nazywa dary jesieni (grzyby, owoce, warzywa, liście z drzew)

·Potrafi, na podstawie podanych koordynatów, odnaleźć odpowiednie miejsce na macie

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach