7. Jesień w sadzie i ogrodzie i w parku

Cele ogólne:

·Poszerzenie wiadomości na temat drzew, ich owoców i liści

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia

 

Cele operacyjne:

Dziecko

·Wie, z których drzew pochodzą kasztany i żołędzie

·Rozpoznaje liście i owoce dębu, kasztanowca

·Potrafi, na podstawie podanych koordynatów odnaleźć odpowiednie miejsce na macie

·Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

·Chętnie pracuje w parach lub zespołach