BohaterOn-chwała Bohaterom!

 

„Kropelki” pamiętając o bohaterskich uczestnikach Powstania Warszawskiego, wykonały kartki i laurki, w których wyraziły swoją wdzięczność, za ofiarność, odwagę i miłość do Ojczyzny. Podczas pracy, dzieci dzieliły się zdobytą w czasie rozmów ze starszym rodzeństwem, rodzicami i dziadkami wiedzą na temat przeszłości naszego kraju.