6. W zdrowym ciele, zdrowy duch

Cele ogólne:
· Poszerzenie wiadomości na temat zdrowia,
· Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli,
· Rozwijanie umiejętności planowania,
· Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,
· Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe
podejście do stawianych problemów).

Cele operacyjne:
Dziecko,
· Wie, które działania mają pozytywny, a które negatywny wpływ na zdrowie,
· Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
· Potrafi odczytać kod, stworzony przy pomocy symboli graficznych,
· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt,
· Chętnie pracuje w parach lub zespołach.