ZADANIE NR 16

„Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia” – zapoznanie dzieci z wybraną, dawną zabawą/grą podwórkową np. „Dwa ognie”, szczur, kapsle, klasy, państwa – miasta, guma, podchody, w chowanego, gra w linkę itp. (do wyboru przez nauczyciela).