ZADANIE NR 12

„Uczenie w terenie” – wykorzystanie potencjału terenów ogrodów przedszkolnych, zieleni miejskiej, parków, łąk i zamiana nauczania indoor na outdoor, czyli przeprowadzenie dowolnej ilości zajęć matematycznych, przyrodniczych, poza murami przedszkola/szkoły.