DZIEŃ DRZEWA

10 października grupa 4-letnich „Słoneczek”  obchodziła Dzień Drzewa. Celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie  i ich znaczenia w życiu człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą i pozytywnego stosunku do niej, propagowanie idei ochrony przyrody. Dzieci obejrzały film przyrodniczy dotyczący najważniejszych wiadomości dotyczących drzew. Wykonały wiele bardzo ciekawych zadań, poznały rolę drzew i lasu w ekosystemie, rozwinęły pozytywny stosunek do przyrody, zrozumiały konieczność jej chronienia, przez co zapracowały na legitymację MAŁEGO STRAŻNIKA DRZEW.