ŚWIĘTO DRZEWA

     

Co roku 10 października obchodzimy w Polsce, w tym także w naszym przedszkolu, Święto Drzewa.

Na pewno nie trzeba nikomu przypominać, że drzewa jako największe rośliny na Ziemi, najskuteczniej produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają także niezastąpiona rolę w przeciwdziałaniu powodziom i spowalnianiu procesów erozji. W miastach regulują klimat otoczenia łagodząc nagłe zmiany temperatury i zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią  najważniejszy składnik lasu, tworząc środowisko życia dla co najmniej jednej trzeciej wszystkich gatunków roślin i zwierząt. Od ich obecności i stanu zdrowotnego zależy różnorodność biologiczna środowiska naturalnego.

Podejmując szereg działań, wśród których nie brakuje: wycieczek, spacerów, zabaw plastycznych, konstrukcyjnych, eksperymentów, pragniemy uświadomić dzieciom rolę i znaczenie drzew w życiu człowieka.