ZADANIE NR 14

„Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp” – stworzenie z dziećmi rytmicznej ścieżki podzielonej na ok 50 cm odcinki i wypełnienie każdej z nich różnorodnym materiałem, który dzieci są w stanie znaleźć w najbliższym otoczeniu np. piasek, patyki, liście, trawa, kamienie itp.