ZADANIE NR 8

„Zaadoptuj drzewo” – nawiązanie bliskiej relacji z okolicznym drzewem lub krzewem, odwiedzanie go pierwszego dnia każdego miesiąca oraz pierwszego dnia nowej pory roku, obserwacja i dokumentacja, jak się zmienia