ZADANIE NR 2

„Cyfry z natury” – stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego, sfotografowanie każdej cyfry i stworzenie karty gotowej do wydruku, wyeksponowanie wydrukowanych zdjęć cyfr w sali/przedszkolu.