ZADANIE NR 1

1. „Oto ja” – wykonanie przez każde dziecko uczestniczące w projekcie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych