,,MAGICZNA MOC BAJEK”- międzynarodowy projekt czytelniczy

„Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Cele ogólne

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe

– Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

– Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

– Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

– Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

– Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

– Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

– Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

– Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Termin realizacji

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2019 – maj 2020.