„LAS, DWA, TRZY…” – projekt edukacyjny

Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Autorką projektu jest pani Karolina Urbaniak, nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi.

Cele ogólne:

– promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie,

– nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody,

– postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy                 i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów,

Cele szczegółowe:

– rozwijanie samodzielności i kreatywności,

– zdobywanie kompetencji matematycznych poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami,

– kształtowanie świadomości swojego ciała oraz orientowanie się na kartce papieru i w przestrzeni,

– wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych,

– stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy blisko natury (uczenie w terenie),

– rozwijanie umiejętności liczenia,

– poznawanie figur geometrycznych, nazw miesięcy i pór roku,

– dostrzeganie zależności między przyczyną a skutkiem,

– poznawanie rymowanek, wyliczanek, piosenek matematycznych

– kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.