WYSTAWA: PIĘKNA POLSKA ZŁOTA JESIEŃ

Na przełomie września i października w naszym przedszkolu zachęcaliśmy dzieci oraz rodziców do wykonania w domu pracy plastyczno-technicznej z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

Działanie miało na celu między innymi rozwijanie aktywności twórczej dzieci przy udziale rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych (podczas wspólnej pracy nad kompozycją), uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku, rozbudzanie zamiłowania do ojczystej przyrody (podczas wspólnych spacerów w poszukiwaniu materiału przyrodniczego), stworzenie warunków i sytuacji do wyrażania przez dzieci własnych przeżyć i spostrzeżeń za pomocą ekspresji plastyczno-technicznej.

W efekcie wielkiego zaangażowania rodziców powstała wyjątkowa wystawa pt: „PIĘKNA POLSKA ZŁOTA JESIEŃ”.

Drodzy rodzice, serdecznie dziękujemy za niezwykle oryginalne kompozycje jesienne, które upiększyły nasze przedszkole.   W ramach uznania za przepiękne prace wszyscy autorzy otrzymali pisemne podziękowania.