SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

      W pierwszym tygodniu października realizowaliśmy tematykę związaną ze zdrowiem. Odwiedziła nas wówczas pielęgniarka- pani Iwona Piechowska, która na co dzień pracuje w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Białej Piskiej. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się więcej o trudnym zawodzie pielęgniarki, próbowały pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede wszystkim wzbogaciły i utrwaliły swoją wiedzę na temat sposobów dbania o własne zdrowie. Pani Iwona przypomniała przedszkolakom zasady właściwego ubierania się odpowiednio do pogody, właściwego odżywiania oraz zachowania zasad higieny i zdrowego stylu życia.

Działania te związane są z realizacją ogólnopolskiego projektu z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień „Moje zdrowie- moja siła, wielka moc”. Celem projektu jest:

  • wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka,

  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,

  • zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,

  • utrwalenie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,

  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,

  • podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego oraz numerów alarmowych,

  • zrozumienie zagrożeń dla zdrowia, wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,

  • poznanie ważnych zawodów.

Realizacja programu przewidziana jest od września 2019r. do czerwca 2020r.

 

Dziękujemy pani Iwonie za odwiedziny w naszym przedszkolu i przeprowadzone ciekawe zajęcia!