5. Jesień na talerzu

Cele ogólne:

· Budowanie relacji w grupie

· Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli

· Rozwijanie umiejętności planowania

· Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

· Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów.

Cele operacyjne:

Dziecko

· Potrafi, na podstawie podanych koordynatów, wskazać odpowiednie pole na macie

· Potrafi odczytać kod, stworzony przy pomocy symboli graficznych

· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

· Potrafi wykonać sałatkę owocową, pamiętając o takich etapach pracy jak umycie rąk, czy owoców

· Chętnie pracuje w parach lub zespołach