4. Oto ja – zmysły

Cele ogólne:

·Rozwijanie orientacji przestrzennej i orientacji na kartce papieru

·Rozwijanie zmysłów, dbanie o zmysły

·Budowanie relacji w grupie

·Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

Cele operacyjne:

Dziecko

· Potrafi wymienić zmysły

· Potrafi rozpoznać przedmioty po dotyku, smaku, zapachu

· Potrafi wskazać położenie obrazka na podstawie podanych koordynatów

· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

· Chętnie pracuje w parach lub zespołach