3. Moja miejscowość, mój dom

Cele ogólne:

·Kształtowanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie kreatywności

·Kształtowanie umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

Cele operacyjne:

Dziecko

· Stara się wypowiadać płynnie

· Wie, jakie znaczenie mają wybrane sekwencje kolorów

· Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt

· Uzupełnia starannie kody

· Współpracuje w zespole