2. Nasze wakacyjne wspomnienia

Cele ogólne:

·Kształtowanie orientacji przestrzennej

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne; algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów

Cele operacyjne:

Dziecko

·Potrafi przy pomocy symboli graficznych stworzyć kod

·Potrafi ułożyć obrazek na podstawie podanych współrzędnych

·Potrafi stworzyć logiczny ciąg zdarzeń

·Chętnie pracują w zespołach