1. Witaj przedszkole, witaj szkoło!

Cele ogólne:

·Kształtowanie orientacji przestrzennej i orientacji na kartce papieru

·Rozwijanie umiejętności planowania

·Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów)

Cele operacyjne:

Dziecko

· Potrafi ułożyć obrazek na podstawie słownej instrukcji

· Potrafić ułożyć elementy, zachowując podane warunki

· Chętnie pracuje w zespołach