KODOMANIACY – innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2019/20 w naszym przedszkolu realizujemy innowację pedagogiczną „Kodomaniacy”. Jest ona odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci wynikające z zaobserwowanego rozwoju zainteresowań nowymi technologiami, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa.

Głównym założeniem wprowadzenia innowacji jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Ważne jest spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki, rozwijania języka ojczystego, przyrody. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem, poszukującym najlepszych rozwiązań. Jest wiele dróg, które prowadzą do osiągnięcia celu i dziecko może znajdować ciągle nowe sposoby na wykonanie zadania. Angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętuje to, czego się uczy. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie dziecko jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.