KOŁA STOP – ROBISZ KROK

,,Koła stop – robisz krok”, ,,Jestem widoczny – odblaski” czyli przedszkolak bezpieczny na drodze. Edukacyjna prezentacja multimedialna, poruszająca cytowaną tematykę wzbogaciła i uporządkowała istotne wiadomości najmłodszych dotyczące ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia zainaugurowały także przystąpienie naszego przedszkola do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Autochodzik – Gotowi Do Drogi”. Program koncentruje się na najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Znamy ich ograniczenia, percepcję i możliwości uczenia w tym zdolność przyswajania wiedzy. Praktyczny wymiar zajęć z dziećmi oparty będzie na  przykładach i sytuacjach znanych z ich życia.

Realizacja programu przewidziana jest od października 2019r. do czerwca 2020r.

       Budowanie właściwych postaw najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest procesem długofalowym opartym na powtarzaniu i utrwalaniu nabytych umiejętności. Przedszkolaki podczas spaceru edukacyjnego uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym – przejściu dla pieszych. Ćwiczenia praktyczne oraz asekurację dzieci prowadził –  st.asp. G.Rąg z KP w Białej Piskiej, któremu bardzo dziękujemy 🙂