Sprzątanie Świata

W dniach  20 – 22 września trwała akcja Sprzątania Świata, w tym roku pod tytułem „Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy!” Głównym celem akcji jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

20 września dzieci z grupy „ISKIERKI ” zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Dzieci pozytywnie zmotywowane szczytnym celem miały wyznaczony teren, który solidnie posprzątały. Dzięki pięknej i słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich dzieci były zadowalające. Brawo „Iskierki”.