Szkoła wierna dziedzictwu

W naszym przedszkolu staramy się podejmować działania, które mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci, ich rodziców oraz członków społeczności lokalnej. Kształtujemy tożsamość narodową, więź z krajem ojczystym i zachęcamy członków środowiska lokalnego do współuczestniczenia w pielęgnowaniu tradycji. Wprowadzamy dzieci w świat ludzi i tworzonej przez wieki kultury, obyczajowości, tradycji, norm i zwyczaj oraz naszej historii. Tworzymy wiele okazji do gromadzenia przez dzieci informacji i spostrzeżeń w toku aktywnego uczestnictwa w uroczystościach z okazji świat rodzinnych, przedszkolnych, lokalnych i państwowych.