Szanowni Państwo,
Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO).
W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa (i dzieci) dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.

Z poważaniem- Danuta Kowalewska, Dyrektor Przedszkola

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej z  siedzibą w Czarnej Białostockiej  przy ul. Torowej 26.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Napisz do  nas. Oto nasze dane kontaktowe:
adres e-mail: pum@bialystok.home.pl,
adres pocztowy: Przedszkole „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 26,
16-020 Czarna Białostocka.

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa  podczas zapisu dziecka do Przedszkola.  

Jakie dane przetwarzamy?
Zgodnie z wnioskiem zapisu dziecka do Przedszkola- art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa  danych osobowych przez Przedszkole?
Przetwarzamy dane osobowe Państwa i dzieci uczęszczających do Przedszkola, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi świadczonej przez Przedszkole i nakazane przepisami prawa oświatowego, w tym do:


– przeprowadzenia procesu rekrutacji dziecka do Przedszkola,
– w celach analitycznych i statystycznych,
– kontaktowania się z Państwem, w sprawach związanych z uczęszczaniem dziecka do Przedszkola.
Dane osobowe Państwa dzieci będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.


Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
Tak. Wymagają tego przepisy prawa, aby dziecko mogło uczęszczać do placówki. Możemy wymagać od Państwa  podania innych danych niezbędnych np. ze względów związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu. Poza tymi przypadkami  podanie Państwa  danych jest dobrowolne.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły) oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych), a także  prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Możecie Państwo  zażądać przekazania danych osobowych dziecka, które dostarczyliście do Przedszkola, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w sytuacjach wymaganych przepisami prawa- np. w celach związanych z działalnością poradni psychologiczno- pedagogicznych, sądów, firm ubezpieczeniowych. Otrzymane dane możecie Państwo samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Państwa żądanie zrobić to za Was.


Komu udostępniamy Państwa  dane osobowe?
Dane dzieci – imię, nazwisko, przynależność do grupy przekazywane są firmie CENTI  Łukasz Wądołkowski z siedzibą ul. Dolna 23,   15-641 Białystok Klepacze (Stoperek) – firmie przetwarzającej dane w naszym imieniu w celu ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu i naliczenia opłat za korzystanie z usług przedszkola.

Dane osobowe dziecka za Państwa zgodą  udostępniamy do prasy, na stronie internetowej Przedszkola w formie informacji o działalności Przedszkola- wówczas w artykule pojawia się: imię, nazwisko, przynależność do grupy przedszkolnej, ewentualnie informacja o udziale w konkursie.

Twoje dane osobowe?
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe Państwa i dzieci przechowujemy przez czas pobytu dziecka w Przedszkolu, a także po zakończeniu pobytu- zgodnie z prawem oświatowym w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania usługi wobec Państwa dziecka.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?   
Nie

Informujemy, że w Państwa Przedszkolu “Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej Inspektorem ochrony danych (IOD) jest:
Rafał Andrzejewski
Dane kontaktowe IOD:
mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,
tel: 504976690

Czarna Białostocka, 2018-05-23

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast