Informacja
W Przedszkolu „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej realizowany jest projekt „Przygotowanie przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach OSI PRIORYTETOWEJ:
III. Kompetencje i kwalifikacje.
Działanie 3.1.  Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.3. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF.
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej 3-4-latków zamieszkujących na terenie Gminy Czarna Białostocka przez utworzenie 47 nowych miejsc. Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez organizację 235 wychowankom zajęć zwiększających szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, zajęć terapeutycznych z integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne i matematyczne z elementami przedsiębiorczości.
Wartość projektu część EFS- 1445 022,82 zł
Dofinansowanie- 832 505,49 zł

REKRUTACJA DO PROJEKTU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REALIZACJA PROJEKTU W LATACH 2018-2019

Zdjęcia

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast