Pracę nauczycieli wspiera 8 pomocy nauczyciela (6 3/4 etatu). O stan techniczny budynku dba 2 konserwatorów (1 etat), zaś smaczne posiłki dzieciom przygotowują 3 pracownice kuchni (3 etaty).

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast