Pracę nauczycieli wspierają pomoce nauczyciela. O stan techniczny budynku dba konserwator (1/4 etat) i pracownik gospodarczy (1/2 etatu), zaś smaczne posiłki dzieciom przygotowują pracownice kuchni (4,5 etatu).

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast