Danuta Kowalewska dyrektor: nauczyciel dyplomowany
•mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego
•studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego
•kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa
•kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
•kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
•certyfikat – „Specjalista do spraw kadr i płac”
•liczne formy doskonalenia zawodowego

Agnieszka Radkowska – wicedyrektor: nauczyciel dyplomowany
•mgr pedagogiki wczesnoszkolnej
• kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki
• kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
•liczne formy doskonalenia zawodowego

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast