WIEWIÓRKI grupa liczy 17 dzieci 3-4 letnich. Jest to  grupa dzieci, w której znaczna większość po raz pierwszy rozpoczęła edukację przedszkolną.  Wszystkie  ,,,Wiewióreczki” bardzo   dobrze  zaaklimatyzowały się w grupie.
Dzieci z chęcią  biorą czynny udział we wspólnych zabawach i zajęciach. Starają się przestrzegać ustalone  wspólnie zasady , dbają o swoją salę    i zabawki w niej znajdujące się . To już prawdziwe zuchy, które  mogą dawać przykład młodszym kolegom jak być prawdziwym przedszkolakiem . Grupę ,,Wiewiórki” prowadzi mgr Lucyna Wójcik .

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast