ŻACZKI- to najmłodsze przedszkolaki  w budynku przy ul. J. Piłsudskiego. Dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w roli „Żaczków”. Po okresie adaptacji czyli „tęsknoty za mamą, tatą, nianią, babcią…” i często towarzyszących tej tęsknocie łzach – przedszkolaki zauważają Panią i proponowane przez nią zabawy.  Maluszki powoli poznają i oswajają się z życiem przedszkolnym- zajęciami w określonym czasie, czekaniem ze wszystkim  na innych, których  nie wolno bić, popychać i zabierać zabawek! To długa droga nauki cierpliwości i wyrozumiałości ! A poza tym dzieci poznają zasady współpracy i zabawy w grupie, dowiadują się o tym jaki jest świat przyrody w różnych porach roku, śpiewają, tańczą, mówią wierszem, uczą się siedzieć w kole z nóżkami na kokardkę, chodzić w parach, rysować, malować … i tego wszystkiego co sprawi, ze w przyszłości, za cztery  lata….pójdą do szkoły  gotowe  by rozpocząć naukę w pierwszej klasie. Pani Renatka Woroniecka wraz z pomocą Pani Iwonki Zielenkiewicz

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast