SŁONECZKA-To grupa dzieci 4-5 letnich. Większość z nas jest w przedszkolu drugi lub trzeci rok. Jest nas 25 ,w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. Nasze panie to Marta Rutkowska, Agnieszka Radkowska oraz Beata Jopich. Na zajęciach rozwijamy nasze zainteresowania, a także uczymy się pomagać sobie wzajemnie. Poznajemy zasady współżycie w grupie społecznej, środowisku przedszkolnym i staramy się je przestrzegać. Każdego dnia realizujemy się przez aktywność  plastyczną , muzyczną i ruchową.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast