Jesteśmy przedszkolem, które wyposaża dzieci w system wartości uniwersalnych. Respektujemy chrześcijański system wartości.
         Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności tworzyć wychowankom warunki do budowania poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.
         Struktura przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców. Podstawą naszego działania jest tworzenie środowiska przyjaznego dzieciom, pozwalającego na wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.
         Jesteśmy przekonani, że nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.
         Promujemy środowisko, w którym żyjemy, a dzieci poznają je i dostrzegają jego piękno.
        Uważamy, że realizacja naszych założeń zapewni nam satysfakcję, a dzieciom i ich rodzicom zadowolenie.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast