Nasze przedszkole mieszczące  się w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 26 obecnie jest modernizowane i przebudowywane. Grupy zlokalizowane są w 3 miejscach:
– 3 grupy w Szkole Podstawowej nr 1  im. Jana Pawła II w Czarnej Białostocka, ul. B. Prusa 1,
– 2 grupy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 28,
– 3 oddziały 5-godzinne w budynku przy ul. Piłsudskiego 9.

Funkcjonujemy od 1988 r. W roku szkolnym 2008/2009 uzyskaliśmy nazwę „KRAINA MARZEŃ”.
Przedszkole jest placówką 8-oddziałową, czynną od poniedziałku do piątku.
W przedszkolu pracuje miły i serdeczny personel zapewniający wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W naszym gronie są m.in.; logopeda, psycholog, terapeuci pedagogiczni, pedagog integracyjny, specjalny, oligofrenopedagodzy, instruktorzy gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeuci, anglista, katecheci.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast