Nasze przedszkole mieści  się w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 26.

Funkcjonujemy od 1988 r. W roku szkolnym 2008/2009 uzyskaliśmy nazwę „KRAINA MARZEŃ”.
Przedszkole jest placówką 10-oddziałową, czynną od poniedziałku do piątku. W przedszkolu pracuje miły i serdeczny personel zapewniający wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W naszym gronie są m.in.; logopeda, psycholog, terapeuci pedagogiczni, pedagog integracyjny, specjalny, oligofrenopedagodzy, instruktorzy gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeuci, anglista, katecheci.

Zmiana wielkości czcionki
Kontrast