Opłaty za przedszkole 

Wyżywienie:

Od 01.01.2020 r stawka żywieniowa wynosi 6,00

Ilość posiłków 3 posiłki (Ś,O,P) 2 posiłki (Ś,O) 2 posiłki (O,P) 1 posiłek (Ś) 1 posiłek (O)
Cena za dzień 6,00 zł 4,80 zł 4,20 zł 1,80 zł 3,00 zł

Ś – śniadanie, O – obiad, P – podwieczorek


Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu pobierane są:

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad  5 godzin wynosi ustawowe 1 zł.
  • Zgodnie z Uchwałą nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

Rada Rodziców: 

30,00 miesięcznie ; rodzeństwo 45,00 miesięcznie

płatne w kasie przedszkola 


Ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków :

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy ubezpieczenie w GENERALI

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń prosimy o kontakt z:

Magdalena Krupa

tel.: 692 831 979

e-mail: magdalena.krupa@yahoo.com 

 

Zmiana wielkości czcionki