PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

“POLSKA MOJA OJCZYZNA”  images

 1. Tworzenie warunków sprzyjających poznaniu naszego kraju, historii, położenia geograficznego, przyrody, sztuki, i literatury.
 2. Wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej i kulturowej.
 3. Rozwijanie zainteresowań własną miejscowością i regionem.
 4. Budowanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa..

“SPOTKANIA ZE SZTUKĄ, CZYLI TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK”

 1. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dziecka w różnych formach działalności.
 2. Rozwijanie kreatywnych postaw.
 3. Wielokierunkowe wspieranie uzdolnień dzieci.
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.

 

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

,,Wokół przedszkola” – autorzy: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba – Żabińska ; wydawnictwo Mac.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy; I, II, III, 

,,Przedszkolak w świecie uczuć i emocji” – autorzy: M. Peskot,  , A. Staszewska – Miszek ; wydawnictwo WSiP.

– program edukacji przedszkolnej realizują grupy;  IV, V.

,,Here`s Patch the Puppy 1” – autorzy: J. Morris, J. Ramsen ; wydawnictwo Macmillan.

– program edukacji przedszkolnej z języka angielskiego wszystkie grupy, 

,,Moja mała Ojczyzna” – autorski program Maria Szczodra

,,Z literaturą w tle” – autorski program Małgorzata Panfil, Ewa Krakowska

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).

Od 1 września 2017 r. obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.  podstawa_programowa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:

 • zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

1) fizycznego,

2) emocjonalnego,

3) społecznego,

4) poznawczego.

 

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

“LITERATURA WANDY CHOTOMSKIEJ INSPIRACJĄ DO WSZECHSTRONNEJ AKTYWNOŚCI DZIECKA”  images

 1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Wprowadzenie dzieci w świat Wandy Chotomskiej.
 3. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata.
 4. Rozbudzanie wyobraźni w twórczości dziecięcej.

“MATEMATYKA WOKÓŁ NAS BAWI I UCZY”

 1. Tworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.
 2. Wykorzystanie materiału przyrodniczego do działań matematycznych, podczas zabaw sensorycznych i eksperymentowania.
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
 4. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci.
Zmiana wielkości czcionki