Szanowni Państwo

Proszę o zapoznanie się z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  W związku ze zmianą w paragrafie 4  ustęp 5 zaświadczenia wydawane przez placówkę, w której zajęcia są zawieszone nie są wymagane. Jest to zmiana z 2 listopada 2020.  Jeżeli ktoś z Państwa będzie jednak potrzebował zaświadczenia zamieszczam poniżej.

rozporzadzenie

zaswiadczenie2

zawieszenie 2

Zaświadczenie
Zmiana wielkości czcionki