Za zgodą Organu Prowadzącego  – Urzędu Miasta Gdyni – Przedszkole nr 49 od dnia 1 września w okresie pandemii będzie otwarte w godzinach

6.30 – 16.30

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego grupy dzieci będą w miarę możliwości przydzielane do tych samych sal i opiekunów. 

JEŻELI KTOŚ Z PAŃSTWA MA MOŻLIWOŚĆ ODEBRANIA DZIECKA W GODZINACH PRACY WŁASNEJ GRUPY TO SERDECZNIE ZACHĘCAMY

Grupa I  7.30 – 15.30

Grupa II  6.30 – 16.30

Grupa III  6.30 – 16.30

Grupa IV  6.30 – 16.30

Grupa V  7.00 – 16.00

W poniedziałek 31 sierpnia przy drzwiach zostaną wywieszone listy dzieci z przydziałem do określonych grup na rok 2020/2021. Jednocześnie informuję, że listy dzieci są stałe i nie ulegają zmianie. 

Informację, w której grupie znajduje się dziecko można uzyskać pod numerem telefonu 58 625 54 93 w poniedziałek w godz.10.00-13.00.

Godziny pracy przedszkola
Zmiana wielkości czcionki